TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng nhân viên mới được chúng tôi đặc biệt chú trọng, các ứng viên nhất định phải hội tụ đầy đủ những phẩm chất theo yêu cầu của Bảo vệ Yuki Việt Nhật 24. Họ phải là những người có sức khỏe tốt, có ngoại hình, có phẩm chất đạo đức thật sự và phải có lòng yêu nghề.
Để thực hiện chúng tôi kỹ càng trong việc lựa chọn các nguồn cung ứng nhân lực, các chi tiết hồ sơ được xem xét rất tỉ mỉ trước khi tiến hành phỏng vấn được thực hiện rất kỹ càng, đặc biệt chú trọng đạo đức, khả năng nhận thức và tinh thần trách nhiệm của ứng viên.

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Sau việc tuyển dụng đến việc đào tạo, chúng tôi coi việc đào tạo như một bước sản xuất quan trọng để đưa ra sản phẩm có giá trị cao, giáo trình đào tạo được chúng tôi trau chuốt tỉ mỉ theo những tài liệu tiến bộ nhất hiện nay và những kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều năm làm bảo vệ, việc đào tạo được thực hiện thường xuyên, liên tục, từ đào tạo mới đến đào tạo bổ sung theo từng giai đoạn và thường xuyên cập nhật theo kiến thức mới

Tất cả nhân viên của chúng tôi trước khi đến phục vụ khách hàng đều phải trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt.
Mặc dù các bảo vệ của chúng tôi hoàn tất khóa huấn luyện cơ bản, trước khi đưa đến khu vực của khách hàng, nhưng họ vẫn tiếp tục được đào tạo thêm, vì mỗi khách hàng đều có những yêu cầu riêng. Do đó, bảo vệ được huấn luyện thêm cho phù hợp với yêu cầu từng mục tiêu đó

NHÂN VIÊN BẢO VỆ YUKI VIỆT NHẬT 24
Nhân viên Bảo vệ Yuki Việt Nhật 24 được đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp bảo vệ theo quy định của pháp luật

Nhân viên bảo vệ Yuki Việt Nhật 24 được trang bị thống nhất đồng phục, bảng hiệu và công cụ hỗ trợ phù hợp với nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Nhân viên Bảo vệ Yuki Việt Nhật 24 được đào tạo và huấn luyện đủ để có năng lực chủ động giải quyết những vấn đề an ninh, an toàn xảy ra trong phạm vi cho phép, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho khách hàng mình có thể tự bảo quản tài sản khỏi bị mất cắp, và tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn cho khách hàng.