Bảo vệ cho nhà máy

Làm việc tại các khách hàng sản xuất công nghiệp.

Bảo vệ Yuki Việt Nhật 24 luôn cảnh giác kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa phương tiên ra vào để giảm thiểu việc trộm cắp. Trong lúc nhà máy đang hoạt động. Thì bảo vệ phải kiểm tra công nhân viên, tuần tra để duy trì sự An Toàn, phòng chống cháy nổ và các mối nguy hiểm. Suốt đêm bảo vệ đi tuần tra hệ thống nước, van áp lực, các mặt hàng quan trọng hoặc bất kì địa địa điểm nào có thể tìm ẩn những mối gây hại hoặc sự sai sót nào đó đang xảy ra. Bảo vệ Yuki luôn duy trì nghiêm ngặt các mục tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ an ninh, an toàn cho khách hàng.
1, Cung cấp một dịch vụ bảo vệ đầy đủ và phù hợp nhất cho nhà máy.
2/ Duy trì quy định và nội quy của nhà máy
3/ Phát hiện và ngăn chặn trộm cắp bên trong và bên ngoài nhà máy
4/ Phát hiện và ngăn chặn trộm cắp từ nhà thầu
5/ phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ
6/Phát hiện và ngăn ngừa các hành động phá hoại
7/ Hỗ trợ ban quản lý, các khách hàng, công nhân viên, và khác của mục tiêu
8/ Chào đón mọi người ra vào nhà máy

0868 353 959
Hotline: 0868 353 959